มินามิชิโทเสะ

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ) สำหรับ นูมาโนะฮาตะ/โทมะโคมาอิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 28
  特急
  北斗2号
  ฮาโกดาเตะ
  57
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 7

 • 13
  普通
  JR千歳線
  ฮิกาชิมูโระรัน
  23
  特急
  北斗4号
  ฮาโกดาเตะ
  40
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
  53
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 8

 • 01
  特急
  すずらん2号
  ฮิกาชิมูโระรัน
  50
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 9

 • 16
  特急
  北斗6号
  ฮาโกดาเตะ
  30
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 10

 • 12
  特急
  北斗8号
  ฮาโกดาเตะ
  38
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 11

 • 27
  特急
  北斗10号
  ฮาโกดาเตะ
  42
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 12

 • 02
  特急
  すずらん4号
  มูโระรัน
  41
  特急
  北斗12号
  ฮาโกดาเตะ
  50
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 13

 • 42
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 14

 • 00
  特急
  北斗14号
  ฮาโกดาเตะ
  28
  特急
  すずらん6号
  มูโระรัน
  38
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 15

 • 12
  特急
  北斗16号
  ฮาโกดาเตะ
  49
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 16

 • 04
  特急
  北斗18号
  ฮาโกดาเตะ
  38
  特急
  すずらん8号
  มูโระรัน
 • 17

 • 04
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
  26
  特急
  北斗20号
  ฮาโกดาเตะ
  53
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 18

 • 55
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 19

 • 18
  特急
  北斗22号
  ฮาโกดาเตะ
  48
  特急
  すずらん10号
  มูโระรัน
  52
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 20

 • 33
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 21

 • 31
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
 • 22

 • 14
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
  34
  特急
  すずらん12号
  มูโระรัน
 • 23

 • 33
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ
  53
  普通
  JR千歳線
  โทมะโคมาอิ