มินามิชิโทเสะ

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ) สำหรับ ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)/ชิโรอิชิ (สายหลักฮาโกดาเตะ)/ซัปโปโร

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations