มินามิชิโทเสะ

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ) สำหรับ ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)/ชิโรอิชิ (สายหลักฮาโกดาเตะ)/ซัปโปโร

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 59
  普通
  JR千歳線
  ซัปโปโร
 • 6

 • 20
  普通
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  38
  特急
  すずらん1号
  ซัปโปโร
  42
  快速
  エアポート61号
  ซัปโปโร
  48
  普通
  JR千歳線
  โอตารุ
 • 7

 • 00
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  07
  普通
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  13
  普通
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  20
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  25
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  36
  普通
  JR千歳線
  โอตารุ
  47
  普通
  JR千歳線
  โอตารุ
  54
  普通
  JR千歳線
  ซัปโปโร
 • 8

 • 05
  特急
  すずらん3号
  ซัปโปโร
  08
  快速
  エアポート81号
  ซัปโปโร
  22
  快速
  エアポート83号
  ซัปโปโร
  29
  普通
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  33
  快速
  エアポート85号
  โอตารุ
  39
  普通
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  44
  快速
  エアポート87号
  ซัปโปโร
  48
  普通
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  55
  快速
  エアポート89号
  ซัปโปโร
 • 9

 • 02
  特急
  とかち2号
  ซัปโปโร
  09
  快速
  エアポート91号
  โอตารุ
  19
  特急
  北斗1号
  ซัปโปโร
  22
  快速
  エアポート93号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート95号
  โอตารุ
  46
  快速
  エアポート97号
  ซัปโปโร
  53
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  57
  快速
  エアポート99号
  ซัปโปโร
 • 10

 • 09
  快速
  エアポート101号
  โอตารุ
  14
  特急
  おおぞら2号
  ซัปโปโร
  19
  特急
  すずらん5号
  ซัปโปโร
  22
  快速
  エアポート103号
  ซัปโปโร
  26
  普通
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  30
  普通
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  34
  快速
  エアポート105号
  โอตารุ
  45
  快速
  エアポート107号
  ซัปโปโร
  54
  特急
  北斗3号
  ซัปโปโร
  57
  快速
  エアポート109号
  ซัปโปโร
 • 11

 • 02
  特急
  とかち4号
  ซัปโปโร
  10
  快速
  エアポート111号
  โอตารุ
  21
  快速
  エアポート113号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート115号
  โอตารุ
  38
  普通
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  45
  快速
  エアポート117号
  ซัปโปโร
  51
  特急
  おおぞら4号
  ซัปโปโร
  57
  快速
  エアポート119号
  ซัปโปโร
 • 12

 • 11
  快速
  エアポート121号
  โอตารุ
  16
  特急
  北斗5号
  ซัปโปโร
  21
  快速
  エアポート123号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート125号
  โอตารุ
  37
  普通
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  45
  快速
  エアポート127号
  ซัปโปโร
  57
  快速
  エアポート129号
  ซัปโปโร
 • 13

 • 09
  快速
  エアポート131号
  โอตารุ
  18
  特急
  北斗7号
  ซัปโปโร
  22
  快速
  エアポート133号
  ซัปโปโร
  28
  特急
  とかち6号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート135号
  โอตารุ
  45
  快速
  エアポート137号
  ซัปโปโร
  53
  普通
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  57
  快速
  エアポート139号
  ซัปโปโร
 • 14

 • 06
  特急
  北斗9号
  ซัปโปโร
  09
  快速
  エアポート141号
  โอตารุ
  17
  普通
  JR千歳線
  โอตารุ
  21
  快速
  エアポート143号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート145号
  โอตารุ
  45
  快速
  エアポート147号
  ซัปโปโร
  53
  特急
  すずらん7号
  ซัปโปโร
  57
  快速
  エアポート149号
  ซัปโปโร
 • 15

 • 03
  特急
  おおぞら6号
  ซัปโปโร
  09
  快速
  エアポート151号
  โอตารุ
  13
  普通
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  21
  快速
  エアポート153号
  ซัปโปโร
  30
  特急
  北斗11号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート155号
  โอตารุ
  45
  快速
  エアポート157号
  ซัปโปโร
  51
  特急
  とかち8号
  ซัปโปโร
  57
  快速
  エアポート159号
  ซัปโปโร
 • 16

 • 09
  快速
  エアポート161号
  โอตารุ
  13
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  21
  快速
  エアポート163号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート165号
  โอตารุ
  45
  快速
  エアポート167号
  ซัปโปโร
  53
  特急
  北斗13号
  ซัปโปโร
  57
  快速
  エアポート169号
  โอตารุ
 • 17

 • 04
  普通
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  09
  快速
  エアポート171号
  ซัปโปโร
  14
  普通
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  21
  快速
  エアポート173号
  ซัปโปโร
  29
  特急
  おおぞら8号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート175号
  โอตารุ
  43
  特急
  すずらん9号
  ซัปโปโร
  46
  快速
  エアポート177号
  ซัปโปโร
  51
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  57
  快速
  エアポート179号
  โอตารุ
 • 18

 • 09
  快速
  エアポート181号
  ซัปโปโร
  16
  特急
  北斗15号
  ซัปโปโร
  21
  快速
  エアポート183号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート185号
  โอตารุ
  45
  快速
  エアポート187号
  เตย์เนะ
  58
  快速
  エアポート189号
  โอตารุ
 • 19

 • 02
  普通
  JR千歳線
  โอตารุ
  10
  快速
  エアポート191号
  ซัปโปโร
  21
  快速
  エアポート193号
  ซัปโปโร
  25
  特急
  すずらん11号
  ซัปโปโร
  33
  快速
  エアポート195号
  โอตารุ
  40
  普通
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  45
  快速
  エアポート197号
  เตย์เนะ
  49
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  54
  特急
  おおぞら10号
  ซัปโปโร
  57
  快速
  エアポート199号
  ซัปโปโร
 • 20

 • 03
  特急
  北斗17号
  ซัปโปโร
  09
  快速
  エアポート201号
  ซัปโปโร
  23
  快速
  エアポート203号
  โอตารุ
  35
  快速
  エアポート205号
  ซัปโปโร
  44
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  50
  特別快速
  特別快速エアポート207号
  ซัปโปโร
  55
  快速
  エアポート209号
  ซัปโปโร
 • 21

 • 06
  特急
  北斗19号
  ซัปโปโร
  11
  快速
  エアポート211号
  ซัปโปโร
  24
  快速
  エアポート213号
  ซัปโปโร
  30
  普通
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  34
  快速
  エアポート215号
  ซัปโปโร
  40
  特急
  とかち10号
  ซัปโปโร
  48
  快速
  エアポート217号
  เตย์เนะ
  54
  普通
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  59
  特別快速
  特別快速エアポート219号
  ซัปโปโร
 • 22

 • 06
  特急
  北斗21号
  ซัปโปโร
  09
  快速
  エアポート221号
  โอตารุ
  20
  快速
  エアポート223号
  เตย์เนะ
  28
  特急
  おおぞら12号
  ซัปโปโร
  40
  快速
  エアポート225号
  ซัปโปโร
  46
  普通
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  56
  快速
  エアポート227号
  ซัปโปโร