มินามิชิโทเสะ

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ) สำหรับ ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)/ชิโรอิชิ (สายหลักฮาโกดาเตะ)/ซัปโปโร

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 59
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ซัปโปโร
 • 6

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  すずらん1号
  ซัปโปโร
  42
  รถไฟเร็ว
  エアポート61号
  ซัปโปโร
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โอตารุ
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โอตารุ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โอตารุ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ซัปโปโร
 • 8

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  すずらん3号
  ซัปโปโร
  08
  รถไฟเร็ว
  エアポート81号
  ซัปโปโร
  22
  รถไฟเร็ว
  エアポート83号
  ซัปโปโร
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート85号
  โอตารุ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  44
  รถไฟเร็ว
  エアポート87号
  ซัปโปโร
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  55
  รถไฟเร็ว
  エアポート89号
  ซัปโปโร
 • 9

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  とかち2号
  ซัปโปโร
  09
  รถไฟเร็ว
  エアポート91号
  โอตารุ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗1号
  ซัปโปโร
  22
  รถไฟเร็ว
  エアポート93号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート95号
  โอตารุ
  46
  รถไฟเร็ว
  エアポート97号
  ซัปโปโร
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート99号
  ซัปโปโร
 • 10

 • 09
  รถไฟเร็ว
  エアポート101号
  โอตารุ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おおぞら2号
  ซัปโปโร
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  すずらん5号
  ซัปโปโร
  22
  รถไฟเร็ว
  エアポート103号
  ซัปโปโร
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  34
  รถไฟเร็ว
  エアポート105号
  โอตารุ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート107号
  ซัปโปโร
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗3号
  ซัปโปโร
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート109号
  ซัปโปโร
 • 11

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  とかち4号
  ซัปโปโร
  10
  รถไฟเร็ว
  エアポート111号
  โอตารุ
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート113号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート115号
  โอตารุ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート117号
  ซัปโปโร
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おおぞら4号
  ซัปโปโร
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート119号
  ซัปโปโร
 • 12

 • 11
  รถไฟเร็ว
  エアポート121号
  โอตารุ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗5号
  ซัปโปโร
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート123号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート125号
  โอตารุ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート127号
  ซัปโปโร
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート129号
  ซัปโปโร
 • 13

 • 09
  รถไฟเร็ว
  エアポート131号
  โอตารุ
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗7号
  ซัปโปโร
  22
  รถไฟเร็ว
  エアポート133号
  ซัปโปโร
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  とかち6号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート135号
  โอตารุ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート137号
  ซัปโปโร
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート139号
  ซัปโปโร
 • 14

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗9号
  ซัปโปโร
  09
  รถไฟเร็ว
  エアポート141号
  โอตารุ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โอตารุ
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート143号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート145号
  โอตารุ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート147号
  ซัปโปโร
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  すずらん7号
  ซัปโปโร
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート149号
  ซัปโปโร
 • 15

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おおぞら6号
  ซัปโปโร
  09
  รถไฟเร็ว
  エアポート151号
  โอตารุ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート153号
  ซัปโปโร
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗11号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート155号
  โอตารุ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート157号
  ซัปโปโร
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  とかち8号
  ซัปโปโร
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート159号
  ซัปโปโร
 • 16

 • 09
  รถไฟเร็ว
  エアポート161号
  โอตารุ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート163号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート165号
  โอตารุ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート167号
  ซัปโปโร
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  โฮคุโต13โก
  ซัปโปโร
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート169号
  โอตารุ
 • 17

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  09
  รถไฟเร็ว
  エアポート171号
  ซัปโปโร
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โฮชิมิ
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート173号
  ซัปโปโร
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おおぞら8号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート175号
  โอตารุ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  すずらん9号
  ซัปโปโร
  46
  รถไฟเร็ว
  エアポート177号
  ซัปโปโร
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート179号
  โอตารุ
 • 18

 • 09
  รถไฟเร็ว
  エアポート181号
  ซัปโปโร
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗15号
  ซัปโปโร
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート183号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート185号
  โอตารุ
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート187号
  เตย์เนะ
  58
  รถไฟเร็ว
  エアポート189号
  โอตารุ
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  โอตารุ
  10
  รถไฟเร็ว
  エアポート191号
  ซัปโปโร
  21
  รถไฟเร็ว
  エアポート193号
  ซัปโปโร
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  すずらん11号
  ซัปโปโร
  33
  รถไฟเร็ว
  エアポート195号
  โอตารุ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  45
  รถไฟเร็ว
  エアポート197号
  เตย์เนะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おおぞら10号
  ซัปโปโร
  57
  รถไฟเร็ว
  エアポート199号
  ซัปโปโร
 • 20

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗17号
  ซัปโปโร
  09
  รถไฟเร็ว
  エアポート201号
  ซัปโปโร
  23
  รถไฟเร็ว
  エアポート203号
  โอตารุ
  35
  รถไฟเร็ว
  エアポート205号
  ซัปโปโร
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  50
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  特別快速エアポート207号
  ซัปโปโร
  55
  รถไฟเร็ว
  エアポート209号
  ซัปโปโร
 • 21

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗19号
  ซัปโปโร
  11
  รถไฟเร็ว
  エアポート211号
  ซัปโปโร
  24
  รถไฟเร็ว
  エアポート213号
  ซัปโปโร
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  34
  รถไฟเร็ว
  エアポート215号
  ซัปโปโร
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  とかち10号
  ซัปโปโร
  48
  รถไฟเร็ว
  エアポート217号
  เตย์เนะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  ซัปโปโร
  59
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  特別快速エアポート219号
  ซัปโปโร
 • 22

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  北斗21号
  ซัปโปโร
  09
  รถไฟเร็ว
  エアポート221号
  โอตารุ
  20
  รถไฟเร็ว
  エアポート223号
  เตย์เนะ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おおぞら12号
  ซัปโปโร
  40
  รถไฟเร็ว
  エアポート225号
  ซัปโปโร
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR千歳線
  เตย์เนะ
  56
  รถไฟเร็ว
  エアポート227号
  ซัปโปโร