มินามิมิยาซากิ

กะโน (จังหวัดมิยาซากิ)
มิยาซากิ

JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า) สำหรับ มิยาซากิ/โนเบะโอกะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん2号
  โออิตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 6

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ทาคานาเบะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん4号
  โออิตะ
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ทาคานาเบะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ศาลเจ้ามิยาซากิ
 • 8

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま2号
  มิยาซากิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ซาโดะวาระ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
 • 9

 • 29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま4号
  มิยาซากิ
 • 10

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん8号
  โออิตะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま6号
  มิยาซากิ
 • 11

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが2号
  โนเบะโอกะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 12

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま8号
  มิยาซากิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん10号
  โออิตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
 • 13

 • 15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが4号
  โนเบะโอกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま10号
  มิยาซากิ
 • 14

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん12号
  โออิตะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 15

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ฮยูกะชินโทมิ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが6号
  โนเบะโอกะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 16

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま12号
  มิยาซากิ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりんシーガイア14号
  ฮาคาตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ทาคานาเบะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 17

 • 25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん16号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
 • 18

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ฮยูกะชินโทมิ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま14号
  มิยาซากิ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが8号
  โนเบะโอกะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
  55
  รถไฟเร็ว
  日南マリーン号
  มิยาซากิ
 • 19

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが10号
  โนเบะโอกะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが12号
  โนเบะโอกะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま16号
  มิยาซากิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR นิจินันเส้น
  มิยาซากิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
 • 21

 • 26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが14号
  โนเบะโอกะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 22

 • 33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きりしま18号
  มิยาซากิ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひゅうが16号
  โนเบะโอกะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  โนเบะโอกะ
 • 23

 • 26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  ทาคานาเบะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า)
  มิยาซากิ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-03-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป