นาระ

เกียวบาเตะ

JR ซากุราอิเซ็น สำหรับ ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)/ทากาตะ (จังหวัดนาระ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 6

 • 23
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 7

 • 31
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 8

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR桜井線快速
  JR นัมบะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 9

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 10

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 11

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 12

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 13

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 14

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 15

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 16

 • 30
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 17

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 18

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 19

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 21

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  โอจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR ซากุราอิเซ็น
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป