นาระ

JR ซากุราอิเซ็น สำหรับ ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)/ทากาตะ (จังหวัดนาระ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations