นาระ

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) สำหรับ JR นัมบะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations