นาระ

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) สำหรับ JR นัมบะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations