นาระ

โคริยามะ (จังหวัดนาระ)

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) สำหรับ JR นัมบะ/โอซากะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 50
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
 • 5

 • 10
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
  40
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
  48
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
 • 6

 • 07
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
  12
  直通快速
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  โอซากะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  30
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
  36
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  42
  直通快速
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  โอซากะ
  48
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  55
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  59
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
 • 7

 • 05
  直通快速
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  โอซากะ
  10
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  らくラクやまと
  ชินโอซากะ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  24
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  30
  直通快速
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  โอซากะ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  48
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
 • 8

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  15
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  31
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 9

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  10
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  25
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  39
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  55
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 10
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  25
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  40
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  55
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  10
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  25
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  40
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  55
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  25
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
  40
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  55
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  30
  区間快速
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
 • 21

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  29
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
 • 22

 • 10
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  JR นัมบะ
  40
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
 • 23

 • 09
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
  30
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  JR นัมบะ
 • 0

 • 00
  รถไฟท้องถิ่น
  JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ)
  โอจิ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-20 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป