นาระ

JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ) สำหรับ คาโมะ (เกียวโต)/เกียวโต

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations