นาระ

JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ) สำหรับ คาโมะ (เกียวโต)/เกียวโต

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 48
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 5

 • 22
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  46
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 6

 • 05
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  19
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  29
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  45
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  54
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
 • 7

 • 01
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  13
  快速
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  16
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  26
  快速
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  32
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  45
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 8

 • 05
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  25
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  39
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  57
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
 • 9

 • 26
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  53
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 10

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  24
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  54
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 11

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  24
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 12

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  24
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 13

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  24
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 14

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  24
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 15

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  24
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  54
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 16

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  24
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  54
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 17

 • 07
  快速
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 18

 • 10
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  20
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  37
  快速
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 19

 • 10
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  18
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 20

 • 20
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 21

 • 20
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  50
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 22

 • 14
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
  42
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต
 • 23

 • 10
  普通
  JR奈良線
  เกียวโต