นาระ

นาระยามะ

JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ) สำหรับ คาโมะ (เกียวโต)/เกียวโต

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา 区間快速 รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 48
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 5

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  39
  区間快速
  JR片町線〔学研都市線〕区間快速
  นิชิอากาชิ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  JR片町線〔学研都市線〕快速
  ชินซันดะ
 • 6

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  29
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  45
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  54
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
 • 7

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  13
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  26
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  28
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  32
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  54
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 8

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  13
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  42
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  57
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
 • 9

 • 20
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 10

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 11

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 12

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 13

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 14

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 15

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 16

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 17

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  11
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  37
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 18

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  37
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 19

 • 00
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  18
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 20

 • 00
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 21

 • 00
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 22

 • 00
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 23

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 0

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-11-30 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป