นาระ

นาระยามะ

JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ) สำหรับ คาโมะ (เกียวโต)/เกียวโต

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา 区間快速 รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 48
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 5

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  39
  区間快速
  JR片町線〔学研都市線〕区間快速
  ทาการะสูกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR片町線〔学研都市線〕快速
  ชินซันดะ
 • 6

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 7

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  34
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ)
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 8

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  51
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 9

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 10

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 11

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 12

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 13

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 14

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 15

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 16

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 17

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  เกียวโต
  11
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  29
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  37
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  59
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 18

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  37
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  เกียวโต
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 19

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  20
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 20

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 21

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 22

 • 00
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
 • 23

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  เกียวโต
  30
  区間快速
  JR関西本線区間快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 0

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(亀山-奈良)
  คาโมะ (เกียวโต)
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-06-03 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป