สึรุกะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ นากะฮามะ/ไมบาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 新快速 快速 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations