สึรุกะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)/คานาซาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations