โทจิกิ

JR สายเรียวโม สำหรับ มาเอะบาชิ/ทาคาซากิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 08
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
  41
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 7

 • 16
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
  30
  普通
  JR両毛線
  กิริว
  50
  普通
  JR両毛線
  กิริว
 • 8

 • 21
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 9

 • 10
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
  41
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 10

 • 27
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 11

 • 14
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 12

 • 13
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 13

 • 13
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 14

 • 13
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 15

 • 13
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 16

 • 13
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
  57
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 17

 • 38
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 18

 • 11
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
  42
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 19

 • 12
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
  44
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 20

 • 18
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
  52
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 21

 • 42
  普通
  JR両毛線
  ทาคาซากิ
 • 22

 • 29
  普通
  JR両毛線
  กิริว
 • 23

 • 23
  普通
  JR両毛線
  กิริว