โตเกียว

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุเอโนะ/อุสึโนะมิยะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations