โตเกียว

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เซ็นได/ชินอาโอโมริ/ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations