โตเกียว

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เซ็นได/ชินอาโอโมริ/ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด やまびこ つばさ なすの
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 04
  やまびこ
  やまびこ51号
  โมริโอกะ
  12
  つばさ
  つばさ121号
  ชินโจ
  20
  やまびこ
  やまびこ201号
  เซ็นได
  40
  やまびこ
  やまびこ203号
  เซ็นได
 • 7

 • 00
  なすの
  なすの251号
  นาสุชิโอะบาระ
  12
  やまびこ
  やまびこ123号
  เซ็นได
  12
  つばさ
  つばさ123号
  ชินโจ
  40
  やまびこ
  やまびこ125号
  เซ็นได
  44
  やまびこ
  やまびこ205号
  เซ็นได
 • 8

 • 08
  やまびこ
  やまびこ127号
  เซ็นได
  08
  つばさ
  つばさ127号
  ยามากาตะ
  28
  なすの
  なすの253号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  48
  やまびこ
  やまびこ53号
  โมริโอกะ
  56
  つばさ
  つばさ129号
  ยามากาตะ
 • 9

 • 16
  なすの
  なすの255号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  40
  やまびこ
  やまびこ55号
  โมริโอกะ
 • 10

 • 00
  やまびこ
  やまびこ133号
  เซ็นได
  00
  つばさ
  つばさ133号
  ชินโจ
  12
  やまびこ
  やまびこ207号
  เซ็นได
  36
  やまびこ
  やまびこ57号
  โมริโอกะ
 • 11

 • 00
  つばさ
  つばさ135号
  ยามากาตะ
  08
  なすの
  なすの257号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  36
  やまびこ
  やまびこ59号
  โมริโอกะ
 • 12

 • 00
  つばさ
  つばさ137号
  ชินโจ
  12
  やまびこ
  やまびこ209号
  เซ็นได
  36
  やまびこ
  やまびこ61号
  โมริโอกะ
 • 13

 • 00
  つばさ
  つばさ139号
  ยามากาตะ
  12
  なすの
  なすの259号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  36
  やまびこ
  やまびこ63号
  โมริโอกะ
 • 14

 • 00
  つばさ
  つばさ141号
  ชินโจ
  12
  やまびこ
  やまびこ211号
  เซ็นได
  36
  やまびこ
  やまびこ65号
  โมริโอกะ
 • 15

 • 00
  つばさ
  つばさ143号
  ยามากาตะ
  12
  なすの
  なすの261号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  36
  やまびこ
  やまびこ67号
  โมริโอกะ
 • 16

 • 00
  やまびこ
  やまびこ145号
  เซ็นได
  00
  つばさ
  つばさ145号
  ชินโจ
  12
  やまびこ
  やまびこ69号
  โมริโอกะ
  36
  やまびこ
  やまびこ147号
  เซ็นได
 • 17

 • 00
  やまびこ
  やまびこ149号
  เซ็นได
  00
  つばさ
  つばさ149号
  ยามากาตะ
  16
  なすの
  なすの263号
  นาสุชิโอะบาระ
  28
  やまびこ
  やまびこ151号
  เซ็นได
  36
  やまびこ
  やまびこ215号
  เซ็นได
 • 18

 • 00
  つばさ
  つばさ153号
  ยามากาตะ
  08
  なすの
  なすの265号
  นาสุชิโอะบาระ
  28
  やまびこ
  やまびこ71号
  โมริโอกะ
  36
  やまびこ
  やまびこ217号
  เซ็นได
 • 19

 • 00
  なすの
  なすの267号
  นาสุชิโอะบาระ
  16
  やまびこ
  やまびこ157号
  เซ็นได
  16
  つばさ
  つばさ157号
  ชินโจ
  28
  やまびこ
  やまびこ219号
  เซ็นได
 • 20

 • 00
  なすの
  なすの269号
  นาสุชิโอะบาระ
  20
  やまびこ
  やまびこ73号
  โมริโอกะ
  28
  なすの
  なすの271号
  นาสุชิโอะบาระ
  44
  つばさ
  つばさ159号
  ยามากาตะ
  56
  やまびこ
  やまびこ221号
  เซ็นได
 • 21

 • 24
  なすの
  なすの275号
  นาสุชิโอะบาระ
  44
  やまびこ
  やまびこ223号
  เซ็นได
 • 22

 • 00
  なすの
  なすの277号
  นาสุชิโอะบาระ
  16
  なすの
  なすの279号
  นาสุชิโอะบาระ
  44
  なすの
  なすの281号
  นาสุชิโอะบาระ