โตเกียว

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เซ็นได/ชินอาโอโมริ/ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด やまびこ こまち はやぶさ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations