โตเกียว

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เซ็นได/ชินอาโอโมริ/ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด やまびこ つばさ こまち はやぶさ なすの
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 04
  やまびこ
  やまびこ51号
  โมริโอกะ
  12
  つばさ
  つばさ121号
  ชินโจ
  20
  やまびこ
  やまびこ201号
  เซ็นได
  32
  こまち
  こまち1号
  อากิตะ
  32
  はやぶさ
  はやぶさ1号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  40
  やまびこ
  やまびこ203号
  เซ็นได
 • 7

 • 00
  なすの
  なすの251号
  นาสุชิโอะบาระ
  12
  やまびこ
  やまびこ123号
  เซ็นได
  12
  つばさ
  つばさ123号
  ชินโจ
  16
  はやぶさ
  はやぶさ101号
  โมริโอกะ
  32
  はやぶさ
  はやぶさ5号
  ชินอาโอโมริ
  32
  こまち
  こまち5号
  อากิตะ
  40
  やまびこ
  やまびこ125号
  เซ็นได
  44
  やまびこ
  やまびこ205号
  เซ็นได
  56
  はやぶさ
  はやぶさ103号
  โมริโอกะ
 • 8

 • 08
  やまびこ
  やまびこ127号
  เซ็นได
  08
  つばさ
  つばさ127号
  ยามากาตะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ7号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  28
  なすの
  なすの253号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  48
  やまびこ
  やまびこ53号
  โมริโอกะ
  56
  つばさ
  つばさ129号
  ยามากาตะ
 • 9

 • 08
  はやぶさ
  はやぶさ11号
  ชินอาโอโมริ
  08
  こまち
  こまち11号
  อากิตะ
  16
  なすの
  なすの255号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  24
  やまびこ
  やまびこ131号
  เซ็นได
  24
  つばさ
  つばさ131号
  ชินโจ
  36
  はやぶさ
  はやぶさ13号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  40
  やまびこ
  やまびこ55号
  โมริโอกะ
 • 10

 • 00
  やまびこ
  やまびこ133号
  เซ็นได
  00
  つばさ
  つばさ133号
  ชินโจ
  04
  はやぶさ
  はやぶさ15号
  เซ็นได
  12
  やまびこ
  やまびこ207号
  เซ็นได
  20
  はやぶさ
  はやぶさ17号
  ชินอาโอโมริ
  20
  こまち
  こまち17号
  อากิตะ
  36
  やまびこ
  やまびこ57号
  โมริโอกะ
  44
  はやぶさ
  はやぶさ19号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
 • 11

 • 00
  つばさ
  つばさ135号
  ยามากาตะ
  08
  なすの
  なすの257号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  20
  こまち
  こまち21号
  อากิตะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ21号
  ชินอาโอโมริ
  36
  やまびこ
  やまびこ59号
  โมริโอกะ
 • 12

 • 00
  つばさ
  つばさ137号
  ชินโจ
  12
  やまびこ
  やまびこ209号
  เซ็นได
  20
  こまち
  こまち23号
  อากิตะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ23号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  36
  やまびこ
  やまびこ61号
  โมริโอกะ
 • 13

 • 00
  つばさ
  つばさ139号
  ยามากาตะ
  12
  なすの
  なすの259号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  20
  こまち
  こまち25号
  อากิตะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ25号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  36
  やまびこ
  やまびこ63号
  โมริโอกะ
 • 14

 • 00
  つばさ
  つばさ141号
  ชินโจ
  12
  やまびこ
  やまびこ211号
  เซ็นได
  20
  こまち
  こまち27号
  อากิตะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ27号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  36
  やまびこ
  やまびこ65号
  โมริโอกะ
 • 15

 • 00
  つばさ
  つばさ143号
  ยามากาตะ
  12
  なすの
  なすの261号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  20
  こまち
  こまち31号
  อากิตะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ31号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  36
  やまびこ
  やまびこ67号
  โมริโอกะ
 • 16

 • 00
  やまびこ
  やまびこ145号
  เซ็นได
  00
  つばさ
  つばさ145号
  ชินโจ
  12
  やまびこ
  やまびこ69号
  โมริโอกะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ35号
  ชินอาโอโมริ
  20
  こまち
  こまち35号
  อากิตะ
  36
  やまびこ
  やまびこ147号
  เซ็นได
 • 17

 • 00
  やまびこ
  やまびこ149号
  เซ็นได
  00
  つばさ
  つばさ149号
  ยามากาตะ
  16
  なすの
  なすの263号
  นาสุชิโอะบาระ
  20
  こまち
  こまち39号
  อากิตะ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ39号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  28
  やまびこ
  やまびこ151号
  เซ็นได
  36
  やまびこ
  やまびこ215号
  เซ็นได
  56
  はやぶさ
  はやぶさ107号
  โมริโอกะ
 • 18

 • 00
  つばさ
  つばさ153号
  ยามากาตะ
  08
  なすの
  なすの265号
  นาสุชิโอะบาระ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ41号
  ชินอาโอโมริ
  20
  こまち
  こまち41号
  อากิตะ
  28
  やまびこ
  やまびこ71号
  โมริโอกะ
  36
  やまびこ
  やまびこ217号
  เซ็นได
 • 19

 • 00
  なすの
  なすの267号
  นาสุชิโอะบาระ
  16
  やまびこ
  やまびこ157号
  เซ็นได
  16
  つばさ
  つばさ157号
  ชินโจ
  20
  はやぶさ
  はやぶさ43号
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  20
  こまち
  こまち43号
  อากิตะ
  28
  やまびこ
  やまびこ219号
  เซ็นได
  40
  はやぶさ
  はやぶさ111号
  โมริโอกะ
 • 20

 • 00
  なすの
  なすの269号
  นาสุชิโอะบาระ
  16
  はやぶさ
  はやぶさ45号
  ชินอาโอโมริ
  16
  こまち
  こまち45号
  อากิตะ
  20
  やまびこ
  やまびこ73号
  โมริโอกะ
  28
  なすの
  なすの271号
  นาสุชิโอะบาระ
  44
  つばさ
  つばさ159号
  ยามากาตะ
  56
  やまびこ
  やまびこ221号
  เซ็นได
 • 21

 • 24
  なすの
  なすの275号
  นาสุชิโอะบาระ
  36
  はやぶさ
  はやぶさ47号
  เซ็นได
  44
  やまびこ
  やまびこ223号
  เซ็นได
 • 22

 • 00
  なすの
  なすの277号
  นาสุชิโอะบาระ
  16
  なすの
  なすの279号
  นาสุชิโอะบาระ
  44
  なすの
  なすの281号
  นาสุชิโอะบาระ