โตเกียว

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) สำหรับ โอดาวาระ/อะตามิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 特別快速 寝台特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
 • 6

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  45
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  53
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 7

 • 01
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  09
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  14
  特急
  ときわ52号
  ชินากาว่า
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  31
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  35
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  47
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  50
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  52
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 8

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  06
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  08
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  11
  特急
  ときわ56号
  ชินากาว่า
  13
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอฟูนะ
  17
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  19
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  22
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  28
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  33
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  39
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  43
  特急
  ひたち2号
  ชินากาว่า
  45
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  49
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  52
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 9

 • 00
  特急
  踊り子3号
  อิซุคิวชิโมดะ
  00
  特急
  踊り子3号
  ชูเซนจิ
  02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  13
  特急
  ときわ58号
  ชินากาว่า
  16
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  21
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  32
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  特急
  ひたち4号
  ชินากาว่า
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  47
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 10

 • 00
  特急
  踊り子7号
  อิซุคิวชิโมดะ
  02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  06
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  14
  特急
  ときわ60号
  ชินากาว่า
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  32
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  43
  特急
  ひたち6号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  51
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 11

 • 00
  特急
  サフィール踊り子1号
  อิซุคิวชิโมดะ
  05
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  08
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  14
  特急
  ときわ62号
  ชินากาว่า
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  32
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  43
  特急
  ひたち8号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  50
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 12

 • 00
  特急
  踊り子13号
  อิซุคิวชิโมดะ
  00
  特急
  踊り子13号
  ชูเซนจิ
  06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  08
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  14
  特急
  ときわ64号
  ชินากาว่า
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  32
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  43
  特急
  ひたち10号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  50
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 13

 • 00
  特急
  踊り子15号
  อิซุคิวชิโมดะ
  07
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  09
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  15
  特急
  ときわ66号
  ชินากาว่า
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  32
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  43
  特急
  ひたち12号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  50
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 14

 • 07
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  09
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  15
  特急
  ときわ68号
  ชินากาว่า
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  43
  特急
  ひたち14号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  50
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 15

 • 07
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  09
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  15
  特急
  ときわ70号
  ชินากาว่า
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  43
  特急
  ひたち16号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 16

 • 06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  09
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  15
  特急
  ときわ72号
  ชินากาว่า
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  43
  特急
  ひたち18号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  51
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
 • 17

 • 05
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  07
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  14
  特急
  ときわ74号
  ชินากาว่า
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  26
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  30
  特急
  湘南1号
  ฮิระสึกะ
  32
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  36
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  44
  特急
  ひたち20号
  ชินากาว่า
  48
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  55
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
 • 18

 • 00
  特急
  湘南3号
  โอดาวาระ
  03
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  05
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  08
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  15
  特急
  ときわ76号
  ชินากาว่า
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  21
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  26
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  30
  特急
  湘南5号
  โอดาวาระ
  32
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  45
  特急
  ひたち22号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  52
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  55
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 19

 • 00
  特急
  湘南7号
  โอดาวาระ
  02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  05
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  14
  特急
  ときわ78号
  ชินากาว่า
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  30
  特急
  湘南9号
  โอดาวาระ
  33
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  36
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  44
  特急
  ひたち24号
  ชินากาว่า
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  51
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  57
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
 • 20

 • 00
  特急
  湘南11号
  โอดาวาระ
  02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  05
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  16
  特急
  ときわ80号
  ชินากาว่า
  22
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  27
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  30
  特急
  湘南13号
  โอดาวาระ
  32
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  36
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  45
  特急
  ひたち26号
  ชินากาว่า
  50
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  53
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 21

 • 00
  特急
  湘南15号
  โอดาวาระ
  02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  13
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  16
  特急
  ときわ82号
  ชินากาว่า
  18
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  24
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  32
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  39
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  46
  特急
  ひたち28号
  ชินากาว่า
  50
  寝台特急
  サンライズ出雲
  อิซูโมะชิ
  50
  寝台特急
  サンライズ瀬戸
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  52
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  56
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
 • 22

 • 00
  特急
  湘南17号
  โอดาวาระ
  02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  14
  特急
  ときわ84号
  ชินากาว่า
  17
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  32
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  37
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  45
  特急
  ひたち30号
  ชินากาว่า
  52
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
 • 23

 • 02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  15
  特急
  ときわ86号
  ชินากาว่า
  22
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  33
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  39
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ