โตเกียว

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) สำหรับ นากาโน่/คานาซาวะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations