โตเกียว

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/ฮาจิโอจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations