โตเกียว

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/ฮาจิโอจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 中央特快 青梅特快 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations