โตเกียว

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/ฮาจิโอจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 特別快速 通勤快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations