โตเกียว

อุเอโนะ

JR โจเอ็สึรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เอจิโกะยูซาวะ/นิอิกาตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โทกิ ทานีกาว่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 08
  โทกิ
  とき301号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  36
  ทานีกาว่า
  たにがわ401号
  กาล่า ยูซาว่า
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 7

 • 36
  ทานีกาว่า
  たにがわ471号
  กาล่า ยูซาว่า
  ชานชาลา: 21番ホーム
  48
  โทกิ
  とき305号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 8

 • 03
  ทานีกาว่า
  たにがわ403号
  กาล่า ยูซาว่า
  ชานชาลา: 20番ホーム
  22
  โทกิ
  とき307号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  52
  โทกิ
  とき309号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 9

 • 28
  โทกิ
  とき313号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 10

 • 15
  โทกิ
  とき315号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  41
  โทกิ
  とき317号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 11

 • 40
  โทกิ
  とき319号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 12

 • 40
  โทกิ
  とき321号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 13

 • 40
  โทกิ
  とき323号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
 • 14

 • 40
  โทกิ
  とき325号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 15

 • 40
  โทกิ
  とき327号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 16

 • 16
  โทกิ
  とき329号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  40
  โทกิ
  とき331号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 17

 • 08
  โทกิ
  とき333号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
  12
  ทานีกาว่า
  たにがわ405号
  เอจิโกะยูซาวะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  40
  โทกิ
  とき335号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
  52
  ทานีกาว่า
  たにがわ407号
  เอจิโกะยูซาวะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 18

 • 12
  โทกิ
  とき337号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
  16
  ทานีกาว่า
  たにがわ409号
  เอจิโกะยูซาวะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  32
  ทานีกาว่า
  たにがわ411号
  เอจิโกะยูซาวะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  52
  โทกิ
  とき339号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 19

 • 12
  ทานีกาว่า
  たにがわ413号
  เอจิโกะยูซาวะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  36
  โทกิ
  とき341号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
  48
  ทานีกาว่า
  たにがわ415号
  เอจิโกะยูซาวะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 20

 • 24
  โทกิ
  とき343号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
  52
  โทกิ
  とき345号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 21

 • 20
  โทกิ
  とき347号
  นิอิกาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  40
  ทานีกาว่า
  たにがわ475号
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 22

 • 28
  ทานีกาว่า
  たにがわ417号
  เอจิโกะยูซาวะ
  ชานชาลา: 23番ホーム
  40
  ทานีกาว่า
  たにがわ477号
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 23番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป