โตเกียว

JR โจเอ็สึรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เอจิโกะยูซาวะ/นิอิกาตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด とき たにがわ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations