โตเกียว

JR โจเอ็สึรถไฟหัวกระสุน สำหรับ เอจิโกะยูซาวะ/นิอิกาตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โทกิ ทานีกาว่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 08
  โทกิ
  とき301号
  นิอิกาตะ
  36
  ทานีกาว่า
  たにがわ401号
  เอจิโกะยูซาวะ
 • 7

 • 04
  โทกิ
  とき303号
  นิอิกาตะ
  36
  ทานีกาว่า
  たにがわ471号
  ทาคาซากิ
  48
  โทกิ
  とき305号
  นิอิกาตะ
 • 8

 • 04
  ทานีกาว่า
  たにがわ403号
  เอจิโกะยูซาวะ
  24
  โทกิ
  とき307号
  นิอิกาตะ
  52
  โทกิ
  とき309号
  นิอิกาตะ
 • 9

 • 12
  โทกิ
  とき311号
  นิอิกาตะ
  28
  โทกิ
  とき313号
  นิอิกาตะ
 • 10

 • 16
  โทกิ
  とき315号
  นิอิกาตะ
  40
  โทกิ
  とき317号
  นิอิกาตะ
 • 11

 • 40
  โทกิ
  とき319号
  นิอิกาตะ
 • 12

 • 40
  โทกิ
  とき321号
  นิอิกาตะ
 • 13

 • 40
  โทกิ
  とき323号
  นิอิกาตะ
 • 14

 • 40
  โทกิ
  とき325号
  นิอิกาตะ
 • 15

 • 40
  โทกิ
  とき329号
  นิอิกาตะ
 • 16

 • 16
  โทกิ
  とき331号
  นิอิกาตะ
  40
  โทกิ
  とき333号
  นิอิกาตะ
 • 17

 • 08
  โทกิ
  とき335号
  นิอิกาตะ
  12
  ทานีกาว่า
  たにがわ405号
  เอจิโกะยูซาวะ
  40
  โทกิ
  とき337号
  นิอิกาตะ
  52
  ทานีกาว่า
  たにがわ407号
  เอจิโกะยูซาวะ
 • 18

 • 12
  โทกิ
  とき339号
  นิอิกาตะ
  16
  ทานีกาว่า
  たにがわ409号
  เอจิโกะยูซาวะ
  32
  ทานีกาว่า
  たにがわ411号
  เอจิโกะยูซาวะ
  52
  โทกิ
  とき341号
  นิอิกาตะ
 • 19

 • 12
  ทานีกาว่า
  たにがわ413号
  เอจิโกะยูซาวะ
  36
  โทกิ
  とき343号
  นิอิกาตะ
  48
  ทานีกาว่า
  たにがわ415号
  เอจิโกะยูซาวะ
 • 20

 • 24
  โทกิ
  とき347号
  นิอิกาตะ
  52
  โทกิ
  とき349号
  นิอิกาตะ
 • 21

 • 08
  ทานีกาว่า
  たにがわ475号
  ทาคาซากิ
  40
  โทกิ
  とき351号
  นิอิกาตะ
 • 22

 • 28
  ทานีกาว่า
  たにがわ417号
  เอจิโกะยูซาวะ
 • 23

 • 00
  ทานีกาว่า
  たにがわ477号
  ทาคาซากิ