โตเกียว

JR ยามาโนเตะเส้น สำหรับ อุเอโนะ/อิเคะบุคุโระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 46
  普通
  JR山手線
 • 5

 • 01
  普通
  JR山手線
  15
  普通
  JR山手線
  26
  普通
  JR山手線
  35
  普通
  JR山手線
  40
  普通
  JR山手線
  47
  普通
  JR山手線
  52
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 6

 • 06
  普通
  JR山手線
  11
  普通
  JR山手線
  17
  普通
  JR山手線
  22
  普通
  JR山手線
  27
  普通
  JR山手線
  32
  普通
  JR山手線
  38
  普通
  JR山手線
  43
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  53
  普通
  JR山手線
  58
  普通
  JR山手線
 • 7

 • 03
  普通
  JR山手線
  08
  普通
  JR山手線
  12
  普通
  JR山手線
  16
  普通
  JR山手線
  20
  普通
  JR山手線
  23
  普通
  JR山手線
  26
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  32
  普通
  JR山手線
  35
  普通
  JR山手線
  38
  普通
  JR山手線
  41
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  47
  普通
  JR山手線
  50
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  57
  普通
  JR山手線
 • 8

 • 00
  普通
  JR山手線
  03
  普通
  JR山手線
  07
  普通
  JR山手線
  10
  普通
  JR山手線
  13
  普通
  JR山手線
  17
  普通
  JR山手線
  20
  普通
  JR山手線
  24
  普通
  JR山手線
  27
  普通
  JR山手線
  30
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  37
  普通
  JR山手線
  40
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  43
  普通
  JR山手線
  46
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  52
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  55
  普通
  JR山手線
  58
  普通
  JR山手線
 • 9

 • 02
  普通
  JR山手線
  05
  普通
  JR山手線
  08
  普通
  JR山手線
  11
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  14
  普通
  JR山手線
  17
  普通
  JR山手線
  21
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  24
  普通
  JR山手線
  28
  普通
  JR山手線
  31
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  35
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  43
  普通
  JR山手線
  47
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  50
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  58
  普通
  JR山手線
  อิเคะบุคุโระ
 • 10

 • 02
  普通
  JR山手線
  06
  普通
  JR山手線
  10
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  24
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 11

 • 04
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  24
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 12

 • 04
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  24
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 13

 • 04
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  24
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 14

 • 04
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  24
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 15

 • 04
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  24
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 16

 • 04
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  17
  普通
  JR山手線
  20
  普通
  JR山手線
  25
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  43
  普通
  JR山手線
  46
  普通
  JR山手線
  50
  普通
  JR山手線
  55
  普通
  JR山手線
 • 17

 • 00
  普通
  JR山手線
  05
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  23
  普通
  JR山手線
  28
  普通
  JR山手線
  32
  普通
  JR山手線
  37
  普通
  JR山手線
  41
  普通
  JR山手線
  46
  普通
  JR山手線
  50
  普通
  JR山手線
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 18

 • 03
  普通
  JR山手線
  08
  普通
  JR山手線
  12
  普通
  JR山手線
  17
  普通
  JR山手線
  21
  普通
  JR山手線
  26
  普通
  JR山手線
  30
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  43
  普通
  JR山手線
  48
  普通
  JR山手線
  52
  普通
  JR山手線
  57
  普通
  JR山手線
 • 19

 • 01
  普通
  JR山手線
  06
  普通
  JR山手線
  10
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  23
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  28
  普通
  JR山手線
  32
  普通
  JR山手線
  37
  普通
  JR山手線
  41
  普通
  JR山手線
  46
  普通
  JR山手線
  50
  普通
  JR山手線
  55
  普通
  JR山手線
 • 20

 • 00
  普通
  JR山手線
  05
  普通
  JR山手線
  10
  普通
  JR山手線
  15
  普通
  JR山手線
  20
  普通
  JR山手線
  25
  普通
  JR山手線
  30
  普通
  JR山手線
  35
  普通
  JR山手線
  40
  普通
  JR山手線
  45
  普通
  JR山手線
  50
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  54
  普通
  JR山手線
  59
  普通
  JR山手線
 • 21

 • 04
  普通
  JR山手線
  09
  普通
  JR山手線
  14
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  24
  普通
  JR山手線
  29
  普通
  JR山手線
  34
  普通
  JR山手線
  39
  普通
  JR山手線
  44
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  49
  普通
  JR山手線
  55
  普通
  JR山手線
 • 22

 • 01
  普通
  JR山手線
  07
  普通
  JR山手線
  12
  普通
  JR山手線
  19
  普通
  JR山手線
  25
  普通
  JR山手線
  31
  普通
  JR山手線
  37
  普通
  JR山手線
  43
  普通
  JR山手線
  49
  普通
  JR山手線
  56
  普通
  JR山手線
 • 23

 • 01
  普通
  JR山手線
  08
  普通
  JR山手線
  15
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  19
  普通
  JR山手線
  26
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  32
  普通
  JR山手線
  40
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  46
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  52
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  58
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
 • 0

 • 05
  普通
  JR山手線
  โอซากิ
  12
  普通
  JR山手線
  อิเคะบุคุโระ
  19
  普通
  JR山手線
  อิเคะบุคุโระ
  26
  普通
  JR山手線
  อิเคะบุคุโระ
  38
  普通
  JR山手線
  อิเคะบุคุโระ