โตเกียว

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น สำหรับ อุเอโนะ/อาคาบาเนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 45
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 5

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 6

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  10
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  17
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 7

 • 04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  35
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 8

 • 05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 9

 • 04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  19
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 10

 • 04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  15
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  31
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  ฮิกาชิจูโจ
  35
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  40
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  51
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 11

 • 01
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  11
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  21
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  31
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  41
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  51
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 12

 • 01
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  11
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  21
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  31
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  41
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  51
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 13

 • 01
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  11
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  21
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  31
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  41
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  51
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 14

 • 01
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  11
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  21
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  31
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  41
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  51
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 15

 • 01
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  11
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  21
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  31
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  37
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  57
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 16

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  17
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  25
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  37
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  45
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  57
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 17

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  17
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  22
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  31
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  46
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  57
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 18

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  17
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  21
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  37
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  45
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  50
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 19

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 20

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 21

 • 05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  11
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  17
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  35
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 22

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  15
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  22
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  50
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  57
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 23

 • 04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  11
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  47
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 0

 • 00
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  22
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อุเอโนะ