โตเกียว

ชินากาว่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/ชินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โนโซมิ ฮิการิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  15
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 15番ホーム
  33
  โนโซมิ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 7

 • 12
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 8

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  03
  ฮิการิ
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 9

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 15番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 10

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 11

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 15番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 12

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 13

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 15番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 14

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 15

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 16

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 15番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 17

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 18

 • 12
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
 • 19

 • 09
  โนโซมิ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 18番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 20

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 19番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 18番ホーム
  33
  โนโซมิ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 19番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-11-30 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป