โตเกียว

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/ชินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ ひかり こだま
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  のぞみ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  15
  のぞみ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  21
  ひかり
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
  33
  のぞみ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  42
  のぞみ
  のぞみ201号
  ชินโอซากะ
  51
  のぞみ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  57
  こだま
  こだま703号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 00
  のぞみ
  のぞみ203号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり671号
  ชินโอซากะ
  12
  のぞみ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  21
  のぞみ
  のぞみ205号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ207号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  57
  こだま
  こだま707号
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 00
  のぞみ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  03
  ひかり
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  21
  のぞみ
  のぞみ209号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり635号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ211号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま711号
  ชินโอซากะ
 • 9

 • 00
  のぞみ
  のぞみ213号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  21
  のぞみ
  のぞみ215号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ217号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま715号
  ชินโอซากะ
 • 10

 • 00
  のぞみ
  のぞみ219号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  21
  のぞみ
  のぞみ221号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり639号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま719号
  ชินโอซากะ
 • 11

 • 00
  のぞみ
  のぞみ225号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま723号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 00
  のぞみ
  のぞみ227号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり643号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま727号
  ชินโอซากะ
 • 13

 • 00
  のぞみ
  のぞみ229号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま731号
  ชินโอซากะ
 • 14

 • 00
  のぞみ
  のぞみ231号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり647号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま735号
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 00
  のぞみ
  のぞみ233号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ235号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  57
  こだま
  こだま739号
  ชินโอซากะ
 • 16

 • 00
  のぞみ
  のぞみ237号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  21
  のぞみ
  のぞみ239号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり651号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ241号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 00
  のぞみ
  のぞみ243号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  12
  のぞみ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  21
  のぞみ
  のぞみ245号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  33
  ひかり
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ247号
  ชินโอซากะ
  48
  のぞみ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
 • 18

 • 00
  のぞみ
  のぞみ249号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  12
  のぞみ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  21
  のぞみ
  のぞみ251号
  ชินโอซากะ
  30
  のぞみ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  33
  ひかり
  ひかり657号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ253号
  ชินโอซากะ
  51
  のぞみ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 00
  のぞみ
  のぞみ255号
  ชินโอซากะ
  03
  ひかり
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  09
  のぞみ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  21
  のぞみ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
  33
  ひかり
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  48
  のぞみ
  のぞみ257号
  ชินโอซากะ
  57
  こだま
  こだま755号
  ชินโอซากะ
 • 20

 • 00
  のぞみ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  09
  のぞみ
  のぞみ259号
  ชินโอซากะ
  12
  ひかり
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
  21
  のぞみ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
  33
  のぞみ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  54
  のぞみ
  のぞみ95号
  ฮิเมจิ
 • 21

 • 03
  のぞみ
  のぞみ261号
  ชินโอซากะ
  12
  のぞみ
  のぞみ263号
  ชินโอซากะ
  24
  のぞみ
  のぞみ265号
  ชินโอซากะ