สึชิอุระ

กันดัตสึ
อาระคาวะโอะกิ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อุเอโนะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 6

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ52号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ54号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ56号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 7

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち2号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ58号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち4号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 9

 • 00
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ60号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 10

 • 00
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ62号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 11

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ64号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 12

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ66号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 13

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ68号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 14

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ70号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 15

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ72号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 16

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ74号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ76号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ78号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ80号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 20

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ82号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 21

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ84号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち30号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ86号
  ชินากาว่า
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 23

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป