สึชิอุระ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ มิโตะ/อิวากิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 48
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  ทาคาฮางิ
 • 6

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อิวากิ
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  ทาคาฮางิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち1号
  อิวากิ
 • 8

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ51号
  ทาคาฮางิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち3号
  เซ็นได
 • 9

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ53号
  คัตสึตะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
 • 10

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ55号
  คัตสึตะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
 • 11

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ57号
  คัตสึตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
 • 12

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ59号
  คัตสึตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
 • 13

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ61号
  คัตสึตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
 • 14

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ63号
  คัตสึตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
 • 15

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ65号
  คัตสึตะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ67号
  คัตสึตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
 • 17

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ69号
  คัตสึตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  มิโตะ
 • 18

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ71号
  คัตสึตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち23号
  อิวากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 19

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  ทาคาฮางิ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ73号
  ทาคาฮางิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち25号
  อิวากิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 20

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ75号
  คัตสึตะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち27号
  อิวากิ
 • 21

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ77号
  ทาคาฮางิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち29号
  อิวากิ
 • 22

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ79号
  คัตสึตะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  คัตสึตะ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ81号
  ทาคาฮางิ
 • 23

 • 38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ85号
  คัตสึตะ
 • 0

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ