สึชิอุระ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 6

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ52号
  ชินากาว่า
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ54号
  อุเอโนะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ56号
  ชินากาว่า
 • 7

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち2号
  ชินากาว่า
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 8

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ58号
  ชินากาว่า
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち4号
  ชินากาว่า
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 9

 • 00
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ60号
  ชินากาว่า
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 10

 • 00
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ62号
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 11

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ64号
  ชินากาว่า
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 12

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ66号
  ชินากาว่า
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 13

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ68号
  ชินากาว่า
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 14

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ70号
  ชินากาว่า
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 15

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ72号
  ชินากาว่า
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 16

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ74号
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ76号
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 18

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ78号
  ชินากาว่า
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ80号
  ชินากาว่า
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 20

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ82号
  ชินากาว่า
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 21

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ84号
  ชินากาว่า
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひたち30号
  ชินากาว่า
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ときわ86号
  ชินากาว่า
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อุเอโนะ
 • 23

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  JR เจียวบันเส้น
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)