ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

JR ฮอกไกโดรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ 新青森/東京

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด はやぶさ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations