ทากาวาโกะโตจิ

JR ฮิทาฮีโกสันเส้น สำหรับ 城野(日豊本線)/小倉(福岡県)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations