เท็นงะชะยะ

นันไคสายโคยะ สำหรับ นันบะ (สายนันไค)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 急行 準急 区間急行 特急 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations