เท็นโนจิ

เทราดะโจ
ชินอิมามิยะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/โอซากะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 5

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 6

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお2号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 7

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお4号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか2号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお6号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 8

 • 09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか4号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか6号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 9

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお8号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか8号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお10号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか10号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 10

 • 11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか12号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお12号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか14号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 11

 • 11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか16号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお14号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか18号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 12

 • 11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか20号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお16号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか22号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 13

 • 11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか24号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか26号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 14

 • 11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか28号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお20号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか30号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 15

 • 11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか32号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお22号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか34号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 16

 • 11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか36号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお24号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか38号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 17

 • 11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか40号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお26号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか42号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 18

 • 11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか44号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお28号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか46号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 19

 • 11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか48号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお32号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか50号
  ยาสุ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 20

 • 11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか52号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか54号
  ยาสุ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 21

 • 11
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか56号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 14番ホーム
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお36号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 18番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか58号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
 • 22

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか60号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 18番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 23

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 14番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 14番ホーム
  58
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  58
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 18番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-06-03 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป