เท็นโนจิ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) สำหรับ วาคายามะ/สนามบินคันไซ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 区間快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations