เท็นโนจิ

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) สำหรับ โอจิ/นาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations