สึรุฮาชิ

คินเท็ตสึสายโอซากะ สำหรับ อิเซะนาคากาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 特急 普通 区間準急 快速急行 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations