สึ

คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น สำหรับ อิเซะนาคากาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 10
  普通
  近鉄名古屋線
  คาชิโกะจิมะ
  30
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  48
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
 • 6

 • 10
  急行
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  29
  急行
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  39
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  48
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ
  55
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
 • 7

 • 04
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  13
  急行
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  23
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  33
  急行
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  41
  特急
  近鉄名古屋線特急〔アーバンライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  56
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  59
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
 • 8

 • 05
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  คาชิโกะจิมะ
  09
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  15
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  26
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  31
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  33
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  41
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  50
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
 • 9

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔アーバンライナー〕
  โทบะ
  03
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  05
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  14
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  25
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  อิสุสุกาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 10

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  23
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 11

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  โทบะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  15
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  25
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  36
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 12

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 13

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  คาชิโกะจิมะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 14

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  36
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  โทบะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
 • 15

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  คาชิโกะจิมะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  38
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  โทบะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  57
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
 • 16

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔アーバンライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  33
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  โทบะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  55
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
 • 17

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  15
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  34
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  40
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  โทบะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  48
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  50
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
 • 18

 • 00
  特急
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  05
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  07
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  14
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  23
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  30
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  34
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  38
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  51
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  53
  特急
  近鉄名古屋線特急〔アーバンライナー〕
  อิสุสุกาวะ
  56
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 19

 • 05
  特急
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  10
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  13
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  28
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  36
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  โทบะ
  38
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  48
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  53
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  57
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 20

 • 01
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  07
  特急
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  อิสุสุกาวะ
  09
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  11
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  27
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  36
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  คาชิโกะจิมะ
  38
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  54
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อุจิยามาดะ
  57
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
 • 21

 • 02
  特急
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  อิสุสุกาวะ
  09
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  11
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ
  27
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  35
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  อิสุสุกาวะ
  37
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  39
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  45
  特急
  近鉄名阪特急ひのとり
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  52
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  55
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 22

 • 01
  特急
  近鉄名古屋線特急〔アーバンライナー〕
  โทบะ
  08
  急行
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ
  12
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  特急
  近鉄名阪特急〔アーバンライナー〕
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  急行
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  35
  特急
  近鉄名古屋線特急〔アーバンライナー〕
  อุจิยามาดะ
  38
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  43
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  55
  特急
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  อุจิยามาดะ
  57
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
 • 23

 • 08
  急行
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  11
  普通
  近鉄名古屋線
  ชุชินมาจิ
  15
  特急
  近鉄名古屋線特急(全車指定)
  มัตสึซากะ
  26
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  35
  特急
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  มัตสึซากะ
  37
  急行
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ
 • 0

 • 04
  普通
  近鉄名古屋線
  อิเซะนาคากาวะ
  07
  急行
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ