สึ

คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น สำหรับ อิเซะนาคากาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  คาชิโกะจิมะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
 • 6

 • 10
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  29
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ
  55
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
 • 7

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  13
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  23
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  33
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คาชิโกะจิมะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  59
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
 • 8

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คาชิโกะจิมะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  15
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  33
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  50
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
 • 9

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โทบะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  25
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  อิสุสุกาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 11

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  โทบะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  25
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 12

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 13

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คาชิโกะจิมะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  โทบะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คาชิโกะจิมะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  โทบะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คาชิโกะจิมะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  โทบะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
 • 17

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  โทบะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  48
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  50
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
 • 18

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  05
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  38
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  อิสุสุกาวะ
  56
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 19

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  10
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  โทบะ
  38
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  48
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  อิสุสุกาวะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  โทบะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คาชิโกะจิมะ
  38
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  47
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  54
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อุจิยามาดะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
 • 21

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔ビスタカー〕
  อิสุสุกาวะ
  09
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  อิสุสุกาวะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  39
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิสุสุกาวะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิวฮีโนโทริ
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  55
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
 • 22

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โทบะ
  08
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเมย์ฮันทอกคิว(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  มัตสึซากะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  อุจิยามาดะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  43
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  อุจิยามาดะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
 • 23

 • 08
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  อิเซะนาคากาวะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  ชุชินมาจิ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  มัตสึซากะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄名古屋線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  มัตสึซากะ
  37
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ
 • 0

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึนาโกยาเซ็น
  อิเซะนาคากาวะ
  07
  รถไฟด่วน
  近鉄名古屋線急行
  ชุชินมาจิ