นาโอะเอ็ตสึ

JR สายหลักชินเอ็สึ(นาโอเอ็สึ-นากาโอกะ) สำหรับ นากาโอกะ/นิอิกาตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 超快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations