โทสุ

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)/ซาเซโบะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations