นากาโน่

ชิยาคุโชะมาเอะ (จังหวัดนากาโน่)

รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่ สำหรับ ยูดะนากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 7

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
 • 9

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(สามารถสำรองที่นั่งได้)
  ยูดะนากะ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
 • 11

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(สามารถสำรองที่นั่งได้)
  ยูดะนากะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ยูดะนากะ
 • 12

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(สามารถสำรองที่นั่งได้)
  ยูดะนากะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 13

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  โทกคิวยูเกมูรินนบีริโก
  ยูดะนากะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 14

 • 27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(สามารถสำรองที่นั่งได้)
  ยูดะนากะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 15

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(สามารถสำรองที่นั่งได้)
  ยูดะนากะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 16

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(สามารถสำรองที่นั่งได้)
  ยูดะนากะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 17

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 18

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ
  ชินชูนากาโนะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 19

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ
  ยูดะนากะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 20

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 21

 • 26
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  ชินชูนากาโนะ
 • 22

 • 14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟสายนากาโนะนากาโน่ไลน์รถไฟด่วนพิเศษ
  ชินชูนากาโนะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายนากาโนะสายนากาโน่
  สูซากะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-06-16 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป