นากาโน่

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด อาซาม่า คางายากิ ฮาคุทากะ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 02
  อาซาม่า
  あさま600号
  โตเกียว
  21
  อาซาม่า
  あさま602号
  โตเกียว
  45
  อาซาม่า
  あさま604号
  โตเกียว
 • 7

 • 10
  คางายากิ
  かがやき500号
  โตเกียว
  13
  อาซาม่า
  あさま606号
  โตเกียว
  23
  อาซาม่า
  あさま608号
  โตเกียว
  45
  ฮาคุทากะ
  はくたか552号
  โตเกียว
 • 8

 • 10
  คางายากิ
  かがやき502号
  โตเกียว
  26
  อาซาม่า
  あさま610号
  โตเกียว
 • 9

 • 02
  ฮาคุทากะ
  はくたか554号
  โตเกียว
  26
  อาซาม่า
  あさま612号
  โตเกียว
  58
  คางายากิ
  かがやき506号
  โตเกียว
 • 10

 • 02
  ฮาคุทากะ
  はくたか556号
  โตเกียว
 • 11

 • 02
  ฮาคุทากะ
  はくたか558号
  โตเกียว
  28
  อาซาม่า
  あさま614号
  โตเกียว
 • 12

 • 26
  ฮาคุทากะ
  はくたか560号
  โตเกียว
  29
  อาซาม่า
  あさま616号
  โตเกียว
 • 13

 • 23
  ฮาคุทากะ
  はくたか562号
  โตเกียว
  26
  อาซาม่า
  あさま618号
  โตเกียว
 • 14

 • 26
  ฮาคุทากะ
  はくたか564号
  โตเกียว
  29
  อาซาม่า
  あさま620号
  โตเกียว
 • 15

 • 22
  ฮาคุทากะ
  はくたか566号
  โตเกียว
  25
  อาซาม่า
  あさま622号
  โตเกียว
  42
  อาซาม่า
  あさま624号
  โตเกียว
 • 16

 • 20
  ฮาคุทากะ
  はくたか568号
  โตเกียว
  25
  อาซาม่า
  あさま626号
  โตเกียว
 • 17

 • 05
  คางายากิ
  かがやき510号
  โตเกียว
  10
  อาซาม่า
  あさま628号
  โตเกียว
  37
  ฮาคุทากะ
  はくたか570号
  โตเกียว
  56
  คางายากิ
  かがやき512号
  โตเกียว
 • 18

 • 25
  ฮาคุทากะ
  はくたか572号
  โตเกียว
 • 19

 • 05
  คางายากิ
  かがやき514号
  โตเกียว
  09
  อาซาม่า
  あさま630号
  โตเกียว
  41
  ฮาคุทากะ
  はくたか574号
  โตเกียว
 • 20

 • 29
  คางายากิ
  かがやき516号
  โตเกียว
  37
  ฮาคุทากะ
  はくたか576号
  โตเกียว
 • 21

 • 17
  อาซาม่า
  あさま632号
  โตเกียว
  49
  ฮาคุทากะ
  はくたか578号
  โตเกียว
 • 22

 • 11
  คางายากิ
  かがやき518号
  โตเกียว